Het appartementencomplex “Hoog Doorwerth” te Heelsum ligt aan de Veluwezoom. Het gebouw is fraai gelegen met rondom parkachtige tuinen en een weids uitzicht

Algemeen

Alle eigenaars van een appartement in Hoog Doorwerth zijn lid van de Vereniging van Eigenaars. Minimaal twee keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Deze bijeenkomsten worden door het  bestuur van de Vereniging van Eigenaars georganiseerd. De leden stemmen in deze vergaderingen over te nemen besluiten, over de begroting en lopende zaken betreffende organisatie en onderhoud. De Vereniging van Eigenaars beschikt over een huishoudelijk reglement met vooral praktische zaken. Daarnaast is er een splitsingsakte.

Maandbijdrage/servicekosten

Maandelijks vraagt de VvE van alle eigenaars €550,- als maandbijdrage/servicekosten. In dit bedrag zit een voorschot van €175,- voor stookkosten.